вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури

Мета:

«Розвиток учня як особистості в умовах компетентнісного підходу до
навчання»

Викладання української мови та літератури спрямоване на вирішення комплексу завдань:

• Формування усвідомленого ставлення до української мови як інтелектуальної, духовної, моральної і культурної цінності, потреби знати сучасну українську літературну мову й досконало володіти нею в усіх сферах суспільного життя, розвиток інтелектуально-креативних здібностей, прагнення до творчого досягнення вершин української культури й мистецтва слова;
• Готовність до адекватного вибору й отримання професійної освіти, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування та вдосконалення умінь і навичок спілкування в науково-навчальній , соціально-культурній, офіційно-діловій сферах , оволодіння вміннями сприймати , впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності , відповідності сфері й ситуації спілкування.

Шляхи вирішення проблем:

• Вироблення в учнів системи знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно – ціннісного ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей;
• ознайомитися з новими технологіями, що базуються на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу та впроваджувати їх у практику викладання мови та літератури;
• створення ефективної системи розвитку та найповнішої реалізації природних, зокрема мовно-літературних здібностей учнів;
• пожвавити роботу із застосування комп’ютерних технологій на уроках словесності;
• вести систематичну роботу з підготовки учнів до ЗНО;
• підвищення рівня фахової майстерності шляхом самоосвіти.

Основні завдання:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.
2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.
3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу.
10. Організувати проведення у школі декади рідної мови та української літератури; декади зарубіжної літератури.
11. Пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

В основі методичних пошуків учителів кафедри лежать інноваційні принципи навчання та виховання. "Від творчого вчителя до творчого учня" - така формула дає свої плідні результати. А це цілий ряд конкурсів учнівської творчості, в яких найактивнішу участь беруть наші учні під керівництвом своїх учителів. Результат тому - достойні показники:

• Всеукраїнський конкурс знавців української мови їм. П.Яцика

• Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури.

• Конкурс "Ідея соборності України: творчість Т.Шевченка.

• "З Україною в серці".

• Всеукраїнський конкурс "Вірю в майбутнє твоє, Україно".

• "Молодь - за здоровий спосіб життя".

• Всеукраїнський конкурс творчих робіт "Я - громадянин".

Вчителі:

 

 Тумай Н.В. – вчитель української мови та літератури.

 

 

 Берегова О. А. – вчитель української мови та літератури. 

 


 Зєнкова Ю.І. – вчитель української мови та літератури.


 

 

 Михайловська Л.І. – вчитель української мови та літератури.

 

 

 Бернацька О.В. – вчитель української мови та літератури.
 

 

Лисенко І. Г. - вчитель української мови.

Детальніше в цій категорії: Вчителі математики, фізики, інформатики »

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod