вул. Тростянецька, 19
тел: (044) 566-54-94
факс: (044) 566-54-78
e-mail: info-school291@ukr.net

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗКЛАД

ПРО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Степанова Олена Анатоліївна – соціальний педагог загальноосвітньої школи №291 з поглибленим вивченням іноземної мови

Освіта – вища, загальний педагогічний стаж – 30 років, атестат доцента ВАК

                                  Графік роботи соціального педагога

08.30 – початок робочого дня;

09.00 – 12.00 – робота з документами, персоналом, агентами соціалізації;

12.00 – 12.45 – обідня перерва;

12.45 – 16.00 – робота з клієнтами (учні, батьки, педагоги, керівники гуртків і секцій);

16.00-17.15 – підведення підсумків, закінчення робочого дня.

                   Місце знаходження шкільного соціального педагога

        Загальноосвітня школа №291 з поглибленим вивчення іноземної мови,

                                              4 поверх, кабінет №419.

                            Зв'язок за телефоном:  (050)  219-81-30

                                       КОРИСНА  ІНФОРМАЦІЯ

Хто такий соціальний педагог? Це спеціаліст, до компетенції якого входить надання педагогічної, психологічної, психотерапевтичної та соціальної допомоги людям, які її потребують, учням навчальних закладів зокрема. Він організує соціально-педагогічну роботу з різними групами клієнтів в різних соціокультурних середовищах.

Соціальний педагог це знавець основних закономірностей розвитку особистості на всіх вікових етапах, специфіки формування стосунків у соціумі, екологічної, демографічної, соціально-педагогічної характеристики мікросередовища, форм та методів соціально-педагогічної роботи з дітьми, сім`єю, педагогічним колективом школи, різними групами й категоріями населення.

Які функції виконує шкільний соціальний педагог?

Це такі функції:

1.Комунікативна (налагодження взаємодії особистості, соціальної групи);

2.Організаторська (структурування, планування, розподіл видів професійної діяльності та координація роботи);

3.Охоронно-захисна (дотримання прав та інтересів клієнтів на основі державних та міжнародних документів);

4.Прогностична (виконання змістовно-цільових (стратегічних) та організаційно-методичних (тактичних) завдань);

5.Діагностична (виявлення окремих соціальних аномалій у певному мікросоціумі);

6.Превентивна (виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб, забезпечення умов для формування соціально-позитивної спрямованості особистості);

7.Корекційно-реабілітаційна (опікування змінами та вдосконаленням особистих якостей людини, учня зокрема, особливостей життєдіяльності та створення умов для розвитку потенційних можливостей);

8.Соціально-терапевтична (вчасне подолання кризових ситуацій та проблем клієнтів на основі самоусвідомлення ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища).

Які професійні ролі виконує шкільний соціальний педагог?

Оскільки сфери, напрями та функції діяльності соціального педагога досить різноманітні, то він виконує такі професійні ролі:

  •   -           посередник у розв’язанні проблемних ситуацій між дитиною і групою однолітків, дитиною і батьками чи іншими дорослими, дитиною й педагогами;
  • -          адвокат, який реалізує охоронно-захисну функцію, захищаючи інтереси, законні права дитини та різних груп клієнтів, базуючись на положеннях міжнародних та державних законодавчих документах;
  • -          помічник, який допомагає учням розширити свою компетентність з певних питань, розвинути здатність знаходити оптимальні рішення в складній ситуації, активізувати внутрішні ресурси особистості;
  • -          консультант, який може надавати учню необхідну або корисну інформацію;
  • -          психотерапевт, який надає допомогу у використанні психотерапевтичних методів впливу;
  • -          експерт, діяльність якого полягає в постановці соціальних, групових та індивідуальних діагнозів й визначенні методів компетентного втручання в конкретні проблемні ситуації;
  • -          аніматор, який організовує змістовне дозвілля учнів, сприяє самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності;
  • -          менеджер, коли соціальному педагогу необхідно впровадити різноманітні масові форми соціально-педагогічної роботи, ініціювати участь клієнтів в соціальних проектах;
  • -          фасилітатор (від англ. полегшити), надання особистості допомоги на шляху самовдосконалення.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ШКОЛИ  МІСТИТЬ ТАКІ БЛОКИ:

I       Оперативна інформація

II      Клуб класних керівників

III     Батьківський  університет

IV     Соціальний  педагог учням

                              

min os

guon2

darrada

kievtest

daros

metod